Aangifte InkomstenBelasting indienen

De jaarlijkse afrekening met de belastingdienst dient weer gereld te worden. Vanaf 1 maart kan de aangifte InkomstenBelasting verstuurd en ingediend worden. Aangezien dit elektronisch gebeurd en de programma’s die dat verzorgen onderhevig is aan bugs (fouten), zal ik adviseren om niet direct er mee aan de slag te gaan. Ik merk het ook in mijn praktijk, veel wijzigingen zorgen weer voor kleine fouten in de software die vervolgens gecorrigeerd dienen te worden. Aangezien dit ons vakgebied is, kunnen wij die fouten herkennen. Veel bugs zijn in mijn pakket inmiddels al ontdekt en hersteld, echter de belastingdienst heeft het pakket nog niet openbaar gemaakt met alle gevolgen van dien.

Wilt u snel, vakkundig uw aangifte InkomstenBelasting laten verzorgen door een specialist dan werken zij vanuit hun eigen softwarepakket. Hoe gaat dat in zijn werk?

  1. Uw naw-gegevens, fiscaal nummer en geboortedatum worden ingevoerd.
  2. Vanuit het softwarepakket sturen ze een bericht naar de belastingdienst, waarin er toestemming wordt gevraagd om gebruik te maken van de vooraf ingevulde gegevens.
  3. U ontvangt van de belastingdienst een aantal brieven. Het formulier “Registratie machtiging intermediair goedkeuren” is nodig om de machtiging te activeren.
  4. Na ontvangst van de activatiecode kan de aangifte gedaan worden of een afspraak gemaakt worden om samen te kijken of er nog aftrekposten zijn. Per slot van rekening weet de belastingdienst gelukkig nog niet alles.

Dit proces van aanvraag tot activatie duurt ongeveer 2 weken en dient elk jaar weer opnieuw gedaan te worden. Zodoende hoeft u niet bang te zijn dat uw gegevens vanzelf naar meerdere mensen gestuurd worden als u ooit van kantoor wisselt.

Dat de belastingdienst veel weet, kan u inmiddels zien als u inlogt op MijnOverheid. Middels u DigiD kan u inloggen op uw gegevens en een emailadres opgeven, zodat u op de hoogte blijft van post verstuurd door de overheid. Daarnaast kunt u snel en makkelijk voor u belangrijke gegevens inzien (stel eens voor dat u uw trouwdag vergeten bent, u hoeft het dan niet meer te vragen want deze gegevens staan duidelijk weergegeven).

Ook voor deze site, kunt u via DigiD.nl/machtigen andere personen toegang verlenen.

Kosten aangifte InkomstenBelasting

Aangifte InkomstenBelasting

In een column heb ik al aangegeven om voorzichtig te zijn met uw DigiD gegevens af te geven aan derden als zij uw aangifte inkomstenbelasting voor u doen. Daarmee kan makkelijk uw bankgegevens veranderd worden en dergelijke. Maar u kunt zich ook niet verschuilen achter iemand anders, want u heeft getekend met uw DigiD. Professionals beschikken over software waarmee makkelijker de aangifte gedaan kan worden en/of meer aftrekposten benut kunnen worden (dan als u het via de belastingsite laat doen). En voor de kosten hoeft u het (tegenwoordig) ook niet te laten. Mijn kantoor hanteert namelijk een tarief van € 25,- incl. BTW per persoon en uw partner krijgt 50% korting.

En dan te bedenken dat we daar ook nog eens ons pakket, aansprakelijkheidsverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering voor moeten betalen. Makkelijker en goedkoper kunnen we het echt niet maken. Vragen, reageer gerust.

Zorgkosten

Een lastig onderwerp in de aangiften InkomstenBelasting zijn de zorgkosten. Voor u is het wellicht handig om alvast enigszins te weten wat daarbij de spelregels zijn.

De zorgkosten zijn aftrekbaar als u zorgkosten betaalt voor uzelf en uw partner, voor uw kinderen jonger dan 27 jaar, voor ernstig gehandicapte personen die tot uw huishouden behoren en voor inwonende zorgafhankelijke ouders, broers en zussen.

Als de kosten geen betrekking hebben op een ziekte of handicap, zijn ze niet aftrekbaar. Er moet een direct verband zijn. Premies voor een zorgverzekering, door de zorgverzekeraar vergoede kosten en kosten die de belastingplichtige zelf betaalt als onderdeel van een vrijwillig of verplicht eigen risico zijn tevens niet aftrekbaar.

De zorgkosten zijn alleen aftrekbaar als u ze aannemelijk maakt, met nota’s van de gemaakte kosten en met rekeningafschriften waarop te zien is door wie de kosten betaald zijn. Ook een jaaroverzicht van de zorgverzekeraar is belangrijk.

Enkele zorgkosten uitgelicht:

Genees- en heelkundige hulp

Uitgaven die naar hun aard als medische behandeling zijn te kwalificeren. Denk hierbij aan kosten van een huisarts of verpleging en ook tandartskosten. Kosten voor genees- en heelkundige hulp zijn aftrekbaar als de behandeling op voorschrift of onder begeleiding van een huisarts is uitgevoerd.

Bepaalde aangewezen paramedische behandelingen zijn zonder voorschrift aftrekbaar. Voor genees- en heelkundige hulp zijn kosten van een ooglaserbehandeling nooit aftrekbaar.

Hulpmiddelen en aanpassingen

Hulpmiddelen zijn voorzieningen, apparaten en andere medische hulpmiddelen die hoofdzakelijk door zieke of invalide personen worden gebruikt. Alleen de werkelijke kosten zijn aftrekbaar, maar let op elk jaar worden de regels hieromtrent aangepast.

Dieet op voorschrift huisarts of diëtist

Als u vanwege uw gezondheid een dieet volgt (op voorschrift van een arts of diëtist), dan kan u recht op aftrek hebben als het dieet is opgenomen op de dieetlijst.

Extra uitgaven voor kleding- en beddengoed

U heeft recht op een forfaitair bedrag aan aftrek als u in verband met ziekte of invaliditeit voor tenminste een kalenderjaar meer geld uitgeeft aan kleding en beddengoed dan iemand zonder deze ziekte of invaliditeit.

Reiskosten ziekenbezoek

U kan reiskosten voor ziekenbezoek onder voorwaarden aftrekken.

De belastingplichtige mag voor de aftrek € 0,19 per kilometer rekenen bij gebruik van een auto. Voor reizen per taxi, met het openbaar vervoer of op een andere wijze mogen de werkelijke kosten in aftrek gebracht worden. De werkelijke kosten moeten aan de hand van vervoersbewijzen aannemelijk gemaakt worden.